รวมภาพงานสัมมนาผลิตภัณฑ์แป้งBarnaby @The Emerald Hotel

รวมภาพงานสัมมนาผลิตภัณฑ์แป้งBarnaby @The Emerald Hotel

ชมภาพงานสัมมนาผลิตภัณฑ์แป้งBarnaby กับ คุณคริส หอวัง และ คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ ผู้ก่อตั้ง Vcommerce